150 zł
kody można wykorzystać
w sklepach stacjonarnych
oraz sklepie internetowym
http://www2.hm.com/pl
kody można wykorzystać
w sklepach stacjonarnych
oraz sklepie internetowym
http://www.decathlon.pl
kody można wykorzystać
w sklepach stacjonarnych
Lista ponad 2800 sklepów >>
http://www.biedronka.pl/pl/sklepy
Promocja „Zakupy z kontem” trwa do osiągnięcia liczby 35 000 złożonych wniosków o otwarcie konta w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2018 r. Sprawdź Regulamin Promocji „Zakupy z kontem”.
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI
I WYBIERZ SKLEP
Rejestracji można
dokonać do
30.06.2018
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
ONLINE
Wniosek o otworzenie
Konta Osobistego
można składać do dnia
30.06.2018
ZALOGUJ SIĘ DO
BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Pl@net lub do aplikacji
mobilnej GOmobile.
Pierwszego logowania można
dokonać do
15.07.2018
REALIZUJ TRANSAKCJE KARTĄ
ORAZ W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ
W każdym z 3 kolejnych miesięcy
kalendarzowych od dnia pierwszego
logowania do Pl@net lub Gomobile, dokonaj
transakcji bezgotówkowych kartą
za min. 300 zł oraz co najmniej
1 przelewu w Planet lub aplikacji Gomobile.
Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas i nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Kiedy otrzymasz kody?
SMS z kodem na 50 zł (do realizacji w wybranej sieci sklepów) otrzymasz każdego 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zostały spełnione warunki promocji. Możesz otrzymać maksymalnie 3 kody.
Zobacz na przykładzie:
Wystarczy w trzech kolejnych miesiącach aktywnie korzystać z konta i karty, a otrzymasz nawet 150 zł na zakupy!
Wybierz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza konta
Konto Maksymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za wypłaty z bankomatów
na całym świecie1

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna
Wniosek o Konto w Promocji „Zyskaj z kontem” możesz złożyć także w oddziale Banku - promocją są objęte: Konto Optymalne, Maksymalne i Konto Premium (Konto Premium można otworzyć wyłącznie w placówce Banku). W takim przypadku przystąpienie do promocji odbywa się na stronie www.zakupyz kontem.pl
1Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BGŻ BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BGŻ BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Zakupy z kontem”?

Potwierdzenie zostało wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Zakupy z kontem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy mogę otrzymać nagrody u różnych partnerów Promocji?

Zgodnie z Regulaminem Promocji „Zakupy z kontem” już podczas przystępowania do promocji musisz podjąć decyzję o wyborze sieci sklepów. Później zmiana nie będzie możliwa.

Jak składać reklamacje?

Napisz do organizatora Promocji „Zakupy z kontem”: kontakt@zakupyzkontem.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 367 847 lub +48 22 566 93 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Zakupy z kontem” i otrzymać Nagrodę kilkukrotnie?

Zgodnie z Regulaminem „Zakupy z kontem” każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Ile wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać nagrody o wartości 150 zł (3 kody po 50 złotych). W tym celu należy spełnić wszystkie warunki wymagane Regulaminem Promocji „Zakupy z kontem”.

Poniższy licznik przedstawia liczbę złożonych wniosków o otworzenie Konta Osobistego w promocji.
Stan na godzinę 17.00 poprzedniego dnia roboczego.

03161
Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Zakupy z kontem” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1Organizatorem promocji „Zakupy z kontem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723, NIP: 5342468648, REGON: 142893350, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@zakupyzkontem.pl. Informacje o promocji „Zakupy z kontem”, w tym jej Regulamin, dostępne są na stronie Promocji www.zakupyzkontem.pl lub www.online.zakupyzkontem.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora.
Otrzymanie Nagród o łącznej wartości 150 zł (3 nagrody po 50 złotych) w formie (do wyboru przez Uczestnika) E-karty w postaci Kodów do sieci sklepów Decathlon, H&M albo Biedronka w ramach Promocji „Zakupy z kontem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
(i) zgłoszenia w Promocji na stronie Promocji w okresie od dnia 11.05.2018 r. do osiągnięcia liczby 35 000 wniosków o otwarcie Konta Osobistego w Promocji lecz nie później niż do dnia 30.06.2018 r.,
(ii) złożenia wniosku o otwarcie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Optymalne, Konto Maksymalne albo Konto Premium („Konto Osobiste”) wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej w sposób określony w Regulaminie Promocji i wyrażeniem określonych w Regulaminie zgód w terminie od dnia 11.05.2018 r. do osiągnięcia liczby 35 000 wniosków o otwarcie Konta Osobistego w Promocji lecz nie później niż do dnia 30.06.2018 r. oraz zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu w zakresie objętym wnioskiem i utrzymania tej umowy oraz ww. zgód do czasu wydania Nagrody,
(iii) zalogowania się do bankowości elektronicznej (w Pl@net lub aplikacji mobilnej GOmobile) w terminie od 11.05.2018 r. do 15.07.2018 r.
(iv) wykonania określonych w Regulaminie Promocji transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do ww. Konta o łącznej wartości minimum 300 zł oraz minimum jednego przelewu środków z tego Konta za pośrednictwem Bankowości elektronicznej (Pl@net lub GOmobile) w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym Uczestnik zalogował się do Bankowości elektronicznej pierwszy raz. Informacja o liczbie złożonych wniosków o Konto Osobiste w Promocji znajduje się na stronie Promocji.
Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego w Promocji nie były posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Zakupy z kontem” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony). Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni, w Oddziałach Banku oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).